Τελευταία έρευνα που συγκρίνει τις επιδράσεις του ατμίσματος στο αναπνευστικό σύστημα με εκείνες του καπνίσματος έδειξε για άλλη μία φορά ότι το άτμισμα προκαλεί μικρότερη βλάβη στους πνεύμονες απ’ ό,τι το συμβατικό κάπνισμα.
Ανεξάρτητα από τον αρωματισμό του και αντίθετα από τον καπνό του τσιγάρου, ο ατμός του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν επηρέασε την ικανότητα της επιφανειοδραστικής ουσίας να μειώσει την επιφανειακή τάση.
Λόγω του μικρού μεγέθους τους τα σωματίδια που εκπέμπονται από τους ατμούς του ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορούν να φτάσουν βαθιά μέσα στους πνεύμονες, έτσι αρκετές μελέτες εξέτασαν το πώς αυτά τα σωματίδια επηρεάζουν τα πνευμονικά κύτταρα. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες έχουν αναφέρει ότι οι ατμοί του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι λιγότερο τοξικοί από τον καπνό του τσιγάρου, ωστόσο κάποια τοξικότητα έχει αναφερθεί ανάλογα με τη δόση και την αρωματική ουσία του ηλεκτρονικού υγρού που εισπνέεται.
Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στην Αναπνευστική Ερευνα χρησιμοποίησε εκχύλισμα επιφανειοδραστικής ουσίας από πνεύμονα μοσχαριού και μιμήθηκε τη μηχανική λειτουργία του πνεύμονα, μετρώντας την επιφανειακή τάση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, ανεξάρτητα από τη γεύση του, ο ατμός από τα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν επηρέασε την ικανότητα της επιφανειοδραστικής ουσίας να μειώνει την επιφανειακή τάση. Αντίθετα, τα συμβατικά τσιγάρα αναστέλλουν σημαντικά την ικανότητα της επιφανειοδραστικής ουσίας να μειώνει την επιφανειακή τάση κατά τη συμπίεση.
«Η ανασταλτική ένωση των επιφανειοδραστικών ουσιών στα συμβατικά τσιγάρα είναι η πίσσα, η οποία είναι προϊόν καύσης και επομένως απουσιάζει από τους ατμούς των ηλεκτρονικών τσιγάρων».
Απόσπασμα από τη μελέτη
«Ενώ αμφότεροι ο ατμός του ηλεκτρονικού τσιγάρου και ο καπνός του συμβατικού επηρεάζουν την πλευρική δομή της επιφανειοδραστικής ουσίας, μόνο ο καπνός του τσιγάρου διαταράσσει τις διεπιφανειακές ιδιότητες της ενδοεπιφανειακής ουσίας» συμπέραναν οι συντάκτες της μελέτης, προσθέτοντας: «Η ανασταλτική ένωση των επιφανειοδραστικών ουσιών στα συμβατικά τσιγάρα είναι η πίσσα, η οποία είναι προϊόν καύσης και επομένως απουσιάζει από τους ατμούς των ηλεκτρονικών τσιγάρων»