Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εξέταση δείγματος αέρα από ένα μικρό μη αεριζόμενο κατάστημα ειδών «ατμίσματος» υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου δείχνουν σαφώς ότι η ποσότητα των τοξικών ουσιών που υπάρχουν στον αέρα όπου λαμβάνει χώρα πολύ «άτμισμα» είναι ασήμαντη.
Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνιας διεξάγει δειγματοληψία αέρα σε καταστήματα ειδών «ατμίσματος» σε ολόκληρη την Πολιτεία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων στην υγεία από την έκθεση στον ατμό εκείνων που «ατμίζουν» («παθητικό άτμισμα»).

Νωρίτερα σήμερα στο μπλογκ του ο ειδικός όσον αφορά τη δημόσια υγεία δρ Mάικλ Σίγκελ επεσήμανε ότι τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης προέρχονται από ένα σχετικά μικρό και μη αεριζόμενο κατάστημα ειδών «ατμίσματος», όπου πολλοί από τους υπαλλήλους και 13 «άτμιζαν» ενεργά ενώ η διεξαγόταν η δειγματοληψία, συνθήκες δηλαδή που θεωρείται πως προσφέρουν υψηλό επίπεδο έκθεσης σε παθητικό «άτμισμα». Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, τα αποτελέσματα παρ’ όλα αυτά δεν ανέφεραν επικίνδυνα επίπεδα έκθεσης σε βλαβερά χημικά προερχόμενα από τα υγρά αναπλήρωσης.

«Αυτή η μελέτη, αν και διεξάγεται υπό πολύ υψηλές συνθήκες έκθεσης σε ένα μικρό, μη αεριζόμενο κατάστημα ειδών «ατμίσματος» με πολλούς υπαλλήλους και πελάτες, καθώς και ορατά σύννεφα ατμού υγρού αναπλήρωσης, δεν κατέγραψε κανένα επικίνδυνο επίπεδο έκθεσης σε οποιοδήποτε βλαβερό χημικό προϊόν», ανέφερε ο Δρ Μάικλ Σίγκελ.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της δειγματοληψίας αέρα προερχόμενο από άτμισμα με πιστοποιημένα υγρά αναπλήρωσης έχουν ως εξής:

Νικοτίνη: Δεν ανιχνεύθηκε
Γλυκιδόλη: Δεν ανιχνεύθηκε
Φορμαλδεΰδη: 7,2 μέρη ανά δισεκατομμύριο
Διακετύλιο: Δεν ανιχνεύθηκε χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη μέθοδο
2,3-πεντανοδιόνη: Δεν ανιχνεύθηκε χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη μέθοδο
Ακετυλικό βουτυρύλιο: Δεν ανιχνεύθηκε χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη μέθοδο
Ακετοΐνη: Δεν ανιχνεύθηκε χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη μέθοδο
Ακετόνη: Δεν ανιχνεύθηκε
Βενζίνη αιθυλίου: Δεν ανιχνεύθηκε
M-, π-ξυλένιο: Δεν ανιχνεύθηκαν
Oξυλένιο: Δεν ανιχνεύθηκε
Τολουόλιο: Δεν ανιχνεύθηκε
Ακεταλδεΰδη: Δεν ανιχνεύθηκε
Ακετονιτρίλιο: Δεν ανιχνεύθηκε
Αλφα-πινένιο: Δεν ανιχνεύθηκε
Βενζόλιο: Δεν ανιχνεύθηκε
Χλωροφόρμιο: Δεν ανιχνεύθηκε
D-Λιμονένιο: Δεν ανιχνεύθηκε
Χλωριούχο μεθυλένιο: Δεν ανιχνεύθηκε
Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας: Δεν ανιχνεύθηκε
N-Εξάνιο: Δεν ανιχνεύθηκε
Στυρένιο: Δεν ανιχνεύθηκε

Τελικά μπορούμε να κατανικήσουμε τους φόβους για τη φορμαλδεΰδη;

Ο δρ Σίγκελ επεσήμανε ότι το επίπεδο ανίχνευσης της φορμαλδεΰδης είναι αντίστοιχο με τα επίπεδα που παρατηρούνται φυσιολογικά στον εσωτερικό και στον εξωτερικό αέρα υπό κανονικές συνθήκες, προσθέτοντας ότι οι μόνες άλλες χημικές ουσίες που εντοπίστηκαν ήταν αιθανόλη (αλκοόλη) και ισοπροπυλική αλκοόλη.
«Αυτή η μελέτη, παρόλο που διεξήχθη υπό πολύ υψηλές συνθήκες έκθεσης σε ένα μικρό μη αεριζόμενο κατάστημα ειδών “ατμίσματος” με πολλούς υπαλλήλους και πελάτες, καθώς και ορατά σύννεφα ατμού, δεν κατέγραψε κανένα επικίνδυνο επίπεδο έκθεσης σε κάποιο βλαβερό χημικό προϊόν. Η έκθεση στη νικοτίνη ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. Η έκθεση σε φορμαλδεΰδη δεν ήταν διαφορετική απ’ ό,τι σε πολλά εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα κατά την έναρξη. Ακετόνη, ακετοΐνη, άλλες αλδεΰδες, τολουόλιο, βενζόλιο και ξυλόλιο δεν ανιχνεύθηκαν. Οι χημικές ουσίες που έχουν συσχετιστεί με την πάθηση που λέγεται “πνεύμονας-ποπκόρν” επίσης δεν ανιχνεύθηκαν με την τυπική μέθοδο» δήλωσε ο Σίγκελ.

Δεν δικαιολογείται η απαγόρευση του «ατμίσματος» από τις κυβερνήσεις
«Η μελέτη αυτή προσθέτει τα στοιχεία ότι, υπό συνθήκες πραγματικής ζωής, το παθητικό “άτμισμα” δεν φαίνεται να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία» κατέληξε ο ειδικός στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Πρόσθεσε μάλιστα πως, παρόλο που και ο ίδιος βρισκόταν πίσω από πολλές από τις απαγορεύσεις του καπνίσματος που επιβλήθηκαν, με βάση τα τρέχοντα στοιχεία δεν βλέπει κανένα λόγο για τον οποίο οι κυβερνήσεις θα πρέπει να απαγορεύσουν το «άτμισμα» σε δημόσιους χώρους. «Σχετικά με το “άτμισμα”, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή λογικές αποδείξεις που να δείχνουν σημαντικό κίνδυνο για τους παθητικούς “ατμιστές”».