Λιγότερο επιβλαβές για τους πνεύμονες το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε σχέση με το κάπνισμα

Λιγότερο επιβλαβές για τους πνεύμονες το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε σχέση με το κάπνισμα

Τελευταία έρευνα που συγκρίνει τις επιδράσεις του ατμίσματος στο αναπνευστικό σύστημα με εκείνες του καπνίσματος έδειξε για άλλη μία φορά ότι το άτμισμα προκαλεί μικρότερη βλάβη στους πνεύμονες απ’ ό,τι το συμβατικό κάπνισμα. Ανεξάρτητα από τον αρωματισμό του και...