Η δειγματοληψία αέρα επιβεβαιώνει ότι το παθητικό «άτμισμα» υγρών αναπλήρωσης είναι αβλαβές

Η δειγματοληψία αέρα επιβεβαιώνει ότι το παθητικό «άτμισμα» υγρών αναπλήρωσης είναι αβλαβές

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εξέταση δείγματος αέρα από ένα μικρό μη αεριζόμενο κατάστημα ειδών «ατμίσματος» υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου δείχνουν σαφώς ότι η ποσότητα των τοξικών ουσιών που υπάρχουν στον αέρα όπου λαμβάνει χώρα πολύ «άτμισμα»...