Ποιότητα DEA Flavor

Κύριοι στόχοι μας η ασφάλεια και η ικανοποίηση του πελάτη

Η DEA Flavor λειτουργεί σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, στηριγμένη σε έμπειρους εξωτερικούς συμβούλους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα των υγρών μας, η έμπειρη ομάδα της DEA Flavor παρακολουθεί καθημερινά το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας, με συνεχή δοκιμές επί των πρώτων υλών και του τελικού προϊόντος.

Όλες οι αναλύσεις που διενεργούνται στα προϊόντα DEA Flavor είναι πιστοποιημένες από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με το πρωτόκολλο UNI CEI EN ISO / IEC 17025, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε υιοθετήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των παρτίδων που εξασφαλίζει την παρακολούθηση για κάθε μπουκάλι ξεχωριστά, από τα αρχικά στάδια κατασκευής μέχρι την πώληση από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτό το εργαλείο μας επιτρέπει να παρακολουθούμε το κάθε μπουκάλι σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του κάθε προϊόντος που διατίθεται στην αγορά.

Όλα τα προϊόντα της DEA παράγονται εξολοκλήρου στην Ιταλία. Περιέχουν μόνο νερό, αρωματικές ύλες τροφίμων (σύμφωνα με τον κανονισμό ΕC 1334/08), φυτική γλυκερίνη, προπυλενογλυκόλη και νικοτίνη (αν πρόκειται για νικοτινούχο υγρό) και όλα συμφωνούν ποιοτικά με τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στον τομέα της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας, ως εκ τούτου, επιτρέποντας τη παραγωγή υγρών για το ηλεκτρονικό τσιγάρο με ποιότητα συγκρίσιμη με εκείνη των φαρμακευτικών προϊόντων.

Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται μέσω αυστηρών εσωτερικών κανόνων και με προσεκτική επιλογή των προμηθευτών, οι οποίοι διαθέτουν πολλά χρόνια εμπειρίας ως Ευρωπαίοι ηγέτες στον τομέα των τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων και αποτελούν μια ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των πιο αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας που επιβάλλονται από DEA Flavor.

Τα προϊόντα μας πωλούνται σε μπουκαλάκια των 10ml και 20ml σφραγισμένα με μια ασφαλή ερμητική σφράγιση η οποία σπάει κατά την πρώτη χρήση και πιστοποιημένα κατά ISO 8317 με πώμα ασφαλείας για τα παιδιά. Κάθε συσκευασία περιέχει ενημερωτικό φυλλάδιο που καθορίζει τη φύση και τη χρήση του προϊόντος, όπως επίσης υπάρχουν και ενδείξεις για την ασφάλεια με φράσεις κινδύνου (για νικοτίνη κτλ.) σε διάφορες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την ίδρυση της εταιρείας, η ασφάλεια και η ικανοποίηση του πελάτη – κύριοι στόχοι της DEA Flavor – αποτελούν ρόλο ζωτικής σημασίας σε κάθε στρατηγική απόφαση. Οι στόχοι μας επιτυγχάνονται σε καθημερινή βάση, χάρης στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που αποτελεί το άγρυπνο μάτι σε κάθε πτυχή του κύκλου ζωής των προϊόντων μας.